9% BTW-tarief voor woningen ouder dan twee jaar

Het BTW-tarief voor schilders- en stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud is verlaagd van 21% naar 9%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis. Het BTW-tarief van 9% geldt niet voor stukadoorswerk aan woningen jonger dan 2 jaar, of voor stukadoorswerk aan gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 21% BTW.

Particuliere woningen

Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin particulieren permanent mogen verblijven. Dit begrip mag daarbij ruim worden opgevat. Dus van villa tot boerderij en van bungalow tot appartement. Maar ook de tijdelijk onbewoonde woning, de tot woning verbouwde garage, de studentenkamer, de aanleunwoningen en tweede woning. 

Ook een opdracht van een vereniging van eigenaars voor onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten van een flat valt onder het lage tarief. 

Wordt een woonhuis tevens als kantoor gebruikt (bijv. de praktijkwoning van de huisarts, tandarts, architect) dan is verdedigbaar dat eveneens het lage tarief van toepassing is, mits meer dan 50% van de woning daadwerkelijk als woning wordt gebruikt. Bepalend is dus het feitelijke (beoogde) gebruik van het grootste deel van het betreffende pand.

Stukadoorswerk

Bij stukadoorswerk gaat het om de volgende werkzaamheden: de voorbereiding en voorbehandelingswerkzaamheden die een stukadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk; en het eigenlijke stucwerk.

Ouderdomsverklaring

In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dan 2 jaar en moet door ons in de administratie bewaard worden.

Om onze ouderdomsverklaring te downloaden klikt u hier